Garantii

Garantii

Toodetele kehtib garantii

Jussike.ee veebipoest ostetavale kaubale kehtib garantii eraisikutele 2 aastat ning juriidilistele isikutele 1 aasta. V.a akud, millele kehtib garantii 6 kuud. Garantii alus on ostukinnitus, olgu selleks arve või tellimuse email.
Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas kauba üleandmise ajal ning mis ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Siiski on otsustava tähtsusega perioodiks ostule järgnevad 6 kuud: esimesed kuus kuud eeldame, et kaup oli üleandes defektne. Pärast 6 kuu möödumist palume tõestust, et kaup oli defektne kauba kättesaamise ajal.
Kui teie toode on defektne, siis palume Teil meiega ühendust võtta emaili teel tellimused@jussike.ee

Garantii kehtib kui toodet on kasutatud heaperemehelikult ning see ei vasta toote kirjeldusele; on teistsuguste omadustega, kui reklaamiti või kliendile näidati;
ei täida oma otstarvet (kas standardotstarvet või konkreetset kliendi soovitud otstarvet, milleks te toote tellisite); on kvaliteedi ja toimivusega, mis ei ole võrdväärne samalaadsete toodetega.

Pakume teile garantiiperioodil järgmised lahendused:

1. Toote parandamine;
2. Toote ümbervahetamist;
3. Toote hinna alandamine;
4. Lepingu tühistamist ja tagasimakset. NB: juhul kui toode on kasutamata, originaalpakendis. Enne toote kokkupanekut palume veenduda, et tootel ei oleks vigu. Näiteks mööbli puhul, et kõik jupid oleks olemas ning defektivabad.

Garantii ei kehti tootele, mis on lõhutud tahtlikult, kasutatud selleks mitte ettenähtud otstarbel, kasutatud kasutusjuhendist väljaspool tingimustel, normaalsest kulumisest, puudulikust hooldamisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest või muudest välisteguritest põhjustatud vigadest.

1. D-DIGITAL OÜ vahendab müüdavale tootele tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
2. Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.
3. Tootja garantii piirdub toote algsete omaduste taastamisega. Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Samuti ei kata tootja garantii toodete kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kulusid
4. Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on Müügilepingu kinnitus/ müügiarve ja/või ostutšekk.
5. Garantiiaeg hakkab kehtima alates toote üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodi lõppemiseni.
6. Toodete akude garantii on 6 kuud kui tootja ei ole määranud teisiti.
7. Toote parandamisel garantiiaja kestel pikeneb garantiiaeg parandamise aja kestuse võrra. Toote asendamisel uue tootega antakse uuele tootele müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Toote osade garantiiremondi käigus asendamisel (näiteks elektriauto mootor) ei anta uutele osadele uut garantiid, vaid nende suhtes kehtib tootele antud garantiiaeg.
8. Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
9. Jussike.ee ei vastuta toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.
10. Toote garantiikontrolliks palume see tuua meie väljastuspunkti – Kassi 17, Tallinn

Liitudes uudiskirjaga saad alati parimatest pakkumistest esimesena teada!